Dosa besar : menyekutukan allah swt

Kenapa awloh ngamuk kalau dirinya dipersekutukan?
[Dipersekutukan artinya diperkawankan, dijadikan satu
grup atau satu kelompok atau dianggap sebagai bagian
dari….]
Coba perhatikan ayat-ayat bikinan Muhammad berikut
ini:
QS 22:26
Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada
Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan):
“Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun
dengan Aku dan sucikanlah rumahKu ini bagi orang-
orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan
orang-orang yang ruku’ dan sujud.
QS 4:116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa
mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia
mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang
dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan
(sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah
tersesat sejauh-jauhnya.
QS 31:13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada
anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya:
“Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah,
sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-
benar kezaliman yang besar.”
QS 40:42
(Kenapa) kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah
dan mempersekutukan-Nya dengan apa yang tidak
kuketahui padahal aku menyeru kamu (beriman) kepada
Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun?
QS 13:36
Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada
mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan
kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan
Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari
sebahagiannya. Katakanlah “Sesungguhnya aku hanya
diperintah untuk menyembah Allah dan tidak
mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya
kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya
aku kembali.”
QS 29:8
Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada
dua orang ibu- bapaknya. Dan jika keduanya
memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan
sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu,
maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya
kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu
apa yang telah kamu kerjakan.
QS 41:6
Katakanlah: “Bahwasanya aku hanyalah seorang
manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku
bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa,
maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadaNya
dan mohonlah ampun kepadaNya.Dan kecelakaan
besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-
Nya,
Perserikatan
360 berhala
Kabah
setelah disucikan
Saya tanya sekali lagi, kenapa awloh TIDAK SUKA
dipersekutukan dengan berhala-berhala?
Jawabannya ada pada Surat Ibrahim ayat 22: (Dahsyat!
FAKTA TERUNGKAP!!!!)
QS 14:22
Dan berkatalah syaitan tatkala perkara (hisab) telah
diselesaikan: “Sesungguhnya Allah telah menjanjikan
kepadamu janji yang benar, dan akupun telah
menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-
kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan
(sekedar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi
seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku
akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak
dapat menolongmu dan kamupun sekali-kali tidak dapat
menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan
perbuatanmu mempersekutukan aku sejak dahulu.”
Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat
siksaan yang pedih.
Jadi, kenapa awloh tidak suka dipersekutukan? Karena
awloh adalah SYAITAN
Syaitan tidak senang bila dirinya dipersekutukan
(=dijadikan satu grup dengan berhala-berhala),
sebagaimana yang dikatakan SYAITAN: Sesungguhnya
aku tidak membenarkan perbuatanmu
mempersekutukan aku sejak dahulu.
Maka, dia memerintahkan Muhammad membersihkan
Kabah dan menyisakan batu hitam SYAITAN itu sendirian
sehingga dia tidak lagi dipersekutukan.
Akhirnya fakta terungkap, ternyata yang menyamar
sebagai awloh itu adalah SYAITAN. Yang tidak ingin
dirinya dipersekutukan itu adalah SYAITAN, bukan
TUHAN.
SYAITAN-lah yang tidak ingin dirinya DIPERSEKUTUKAN.
(Lihat QS 14:22
SETAN marah kalau dirinya DIPERSEKUTUKAN:
QS 14:22
Dan berkatalah syaitan tatkala perkara (hisab) telah
diselesaikan: “Sesungguhnya Allah telah menjanjikan
kepadamu janji yang benar, dan akupun telah
menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-
kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan
(sekedar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi
seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku
akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak
dapat menolongmu dan kamupun sekali-kali tidak dapat
menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan
perbuatanmu mempersekutukan aku sejak dahulu.”
Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat
siksaan yang pedih.
AWLOH marah kalau dirinya DIPERSEKUTUKAN:
QS 22:26
Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada
Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan):
“Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun
dengan Aku dan sucikanlah rumahKu ini bagi orang-
orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan
orang-orang yang ruku’ dan sujud.
QS 4:116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa
mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia
mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang
dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan
(sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah
tersesat sejauh-jauhnya.
QS 31:13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada
anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya:
“Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah,
sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah
benar-benar kezaliman yang besar.”
QS 40:42
(Kenapa) kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah
dan mempersekutukan-Nya dengan apa yang tidak
kuketahui padahal aku menyeru kamu (beriman) kepada
Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun?
QS 13:36
Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada
mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan
kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan
Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari
sebahagiannya. Katakanlah “Sesungguhnya aku hanya
diperintah untuk menyembah Allah dan tidak
mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya
kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya
aku kembali.”
QS 29:8
Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada
dua orang ibu- bapaknya. Dan jika keduanya
memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan
sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu,
maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya
kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu
apa yang telah kamu kerjakan.
QS 41:6
Katakanlah: “Bahwasanya aku hanyalah seorang
manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku
bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa,
maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadaNya
dan mohonlah ampun kepadaNya. Dan kecelakaan
besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-
Nya
KESIMPULAN:
Awloh adalah SYAITAN

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s